Info voor starters.

Bent u van plan te gaan tuinieren bij VTV? Of bent u zojuist ingeschreven als lid? Lees dan onderstaande informatie.

Algemeen.

 • VTV Voorschoten biedt tuinen aan die primair bestemd zijn om in te tuinieren. Meer informatie over de verschillenden formaten tuinen vindt u hier.
 • Alleen inwoners van Voorschoten en Leiden komen in aanmerking voor het VTV-lidmaatschap.
 • Ga na, voordat u besluit een tuin te huren, of u in staat zult zijn de tuin voldoende te onderhouden. Dat voorkomt teleurstellingen. Een tuin onderhouden vraagt, afhankelijk van de grootte en inrichting, in het groeiseizoen minimaal vier tot zes uur per week.
 • De vereniging draait op vrijwilligers, houd daar rekening mee in de samenwerking en het overleg met medetuinders en bestuur.
 • Help elkaar en bezorg elkaar geen overlast. Zijn er problemen, dan blijken we die vrijwel altijd in goed overleg te kunnen oplossen.

Informatievoorziening.

 • De communicatie met de leden gaat via de geregeld verschijnende VTV-Nieuwsbrief en via deze website. De Nieuwsbrief geeft vooral informatie over actueel winkelaanbod en activiteiten en bovendien soms artikelen van meer algemene aard. De website bevat algemenere informatie (jaaragenda, statuten, e.d.) en specifieke ledeninformatie als roosters e.d.
 • VTV organiseert workshops aangaande allerlei onderwerpen (zie de Nieuwsbrief en de agenda op de website), soms ook op verzoek van leden en verzorgd door leden.

Meewerken? Graag!

 • Elk lid kan zich bij het secretariaat aanmelden als bestuurslid, als kandidaat-lid voor een commissie (schooltuinen, tuinkeurders, bouw- en taxatiecommissie), of voor een andere bijdrage aan de vereniging.

Toegang tot verenigingsgebouw en terrein.

 • Elk nieuw lid ontvangt tegen een borg een sleutel voor de toegangshekken van het terrein en een sleutel voor het verenigingsgebouw.
 • De twee toegangshekken van complex 1 en complex 2-3 worden dagelijks gesloten door vrijwilligers, op het moment van zonsondergang. Meer informatie...
 • Het verenigingsgebouw, “Het Praethuys”, biedt als faciliteiten een grote zaal voor bijeenkomsten, een dames- en herentoilet en een keuken/bar met een bescheiden aanbod. Meer informatie
 • De bar is geopend op zaterdagochtenden en tijdens speciale bijeenkomsten zoals lezingen en de jaarlijkse ledenvergadering.
 • U kunt te allen tijde gebruik maken van de toiletten, ook als het Praethuys in gebruik is door derden.

Onderhoud van de publieke ruimten; werkbeurten.

 • Voor het noodzakelijke onderhoud van het verenigingsterrein en -gebouw verrichten alle leden drie werkbeurten per jaar. Meer informatie ....
 • Tuinders die al op andere wijze geregeld een bijdrage aan de vereniging leveren (commissies, bestuursleden, hekken sluiten e.d.) kunnen worden vrijgesteld van werkbeurten.

Winkel.

 • De VTV-winkel is gelegen naast het verenigingsgebouw. De openingstijd is zaterdagochtend van 9 tot 12 uur. Gedurende het hele jaar vindt u hier een vast assortiment aan materiaal en een seizoensgebonden aanbod van zaden en planten. Daarnaast is er in december een catalagus van zaden en andere materialen met een bestellijst verlrijgbaar; na ontvangst van alle bestellijsten wordt collectief zaai- en plantgoed ingekocht. Gedetailleerde informatie over het aanbod vindt u op de website. In de winkel kunt U ook medetuinders treffen die u kunnen adviseren. Meer informatie

Middelen

 • VTV adviseert nadrukkelijk geen chemische bestrijdingsmiddelen te gebruiken.
 • Ook adviseert de vereniging geen kunstmeststoffen te gebruiken, er zijn goede alternatieven (groenbemesting, zelf composteren, mulchen e.d.).

Uw tuin.

 • Voor de inrichting van uw tuin bestaan enkele regels, bijvoorbeeld regels voor afscheidingen, de locatie van een composthoop, de hoogte van bomen e.d. Meer informatie …
 • Het is toegestaan een kasje of huisje te bouwen of verbouwen. In alle gevallen is vooraf toestemming nodig van de Bouwcommissie. U kunt die benaderen via het secretariaat. Bedenk, voordat u besluit tot  nieuwbouw, dat bij verkoop ervan de verkoopwaarde bepaald wordt door het bestuur.
 • De tuinen worden elk jaar gekeurd. Als er opmerkingen zijn, volg die dan op: u bent immers een onderhoudsplicht aangegaan door het huurcontract. Meer informatie …
 • Wilt u stoppen met tuinieren bij VTV? Bedenk dan dat de opstallen getaxeerd moeten worden. Om die reden geldt een opzegtermijn van 1 maand. Meer informatie …
 • Wilt u ruilen van tuin? Er is een lijst voor tuinenruil waarvoor u zich kunt opgeven bij het bestuurslid dat de tuinuitgifte regelt. Meer informatie …

Afval.

 • Probeer zoveel mogelijk groenresten te composteren op de eigen tuin.
 • Takken tot maximaal 10 cm. dik worden een paar keer per jaar machinaal gehakseld (voor de data zie de Nieuwsbrief en de agenda op deze website); de houtsnippers neemt u mee terug naar uw eigen tuin.
 • Alle overige afval voert u zelf af, u mag die niet achterlaten op het terrein of verbranden.

Meer informatie.

Hierboven hebben we de belangrijkste informatie voor kandidaat-tuinders samengevat. Als u echt aan de slag gaat bij VTV of recent een tuin hebt gehuurd, dan is het raadzaam het Huishoudelijk (HR) reglement te lezen. Daar vindt u belangrijke regels aangaande uw lidmaatschap, maar vooral ook over praktische kanten van het tuinieren. Het HR en de Statuten vindt u op deze site.

Antwoord op veelgestelde vragen vindt u hier. Heeft u andere vragen, dan kunt u altijd andere tuinders of het bestuur aanspreken. Zij zullen u graag helpen. U kunt ook in onderstaand formulier een vraag richten aan de coördinator van de tuinuitgifte.

Stel hieronder uw vraag aangaande tuinuitgifte.