Tuinkeuring

De tuinkeuringscommissie  keurt in nauwe samenwerking met de bouwcommissie in ieder geval tweemaal per jaar alle tuinen en daarop aanwezige opstallen.
De commissie maakt hiervan een rapport op ten behoeve van het bestuur. Als er opmerkingen zijn over bijvoorbeeld de staat van onderhoud ontvangt het betreffende lid hierover bericht.

Herkeuringen vinden na één (1) maand plaats. In die maand brengen leden hun tuin en opstallen in orde.
Als bij de herkeuring blijkt, dat de aanbevelingen niet zijn uitgevoerd, meldt de commissie dit aan het bestuur, waarna het bestuur voor verdere behandeling en handhaving zal zorgdragen, conform de Statuten en Reglementen van de VTV.