typen tuinen

Ons complex omvat tuinen in diverse formaten:
– grote tuinen ( 150 tot 300 m2),
– middelgrote tuinen ( 50 tot 150 m2),
– kleine beginnerstuinen tot 50 m2) en
– schooltuinen

Als u zich inschrijft kunt u een voorkeur opgeven. In overleg met u wordt bepaald welke beschikbare tuin het beste voldoet aan uw wensen en mogelijkheden. Elke tuin heeft andere specificaties: te denken valt aan de af-/aanwezigheid va een opstal (kas, bergschuur), de indeling, aanleg van paden, afscheiding e.d. De huurprijs wordt bepaald door de oppervlakte van de tuin. Daarop aanwezige opstal kan worden overgenomen voor een door het bestuur bepaalde koopsom (meer daarover in het menu in- en uitschrijven).

Kleine tuinen

Ons complex bevat enkele kleine tuinen voor tuinders die het  wegens hun leeftijd en/of gezondheid te zwaar vinden om een grote tuin te bewerken.  De tuinen liggen dichtbij de parkeerplaats, zodat ze gemakkelijk bereikbaar zijn. Ook voor gehandicapten zijn daar beperkte mogelijkheden om te tuinieren. De tuintjes hebben een gemeenschappelijke bergruimte.

Het bijhouden van een grotere tuin kost zeker in voorjaar en zomer nogal wat tijd. Daarom hebben we voor tuinders die minder tijd beschikbaar hebben naast deze kleine tuinen ook enkele tuinen van een wat groter formaat dan de bovengenoemde.

Middelgrote tuinen.
De grotere tuinen hebben een omvang van 50 tot 150 m2. Deze tuinen grenzen alle aan een sloot en zijn toegankelijk via een asfalt- of tegelpad.

Grotere tuinen.
De grotere tuinen hebben een omvang van 150 tot 300 m2. Deze tuinen grenzen alle aan een sloot en zijn toegankelijk via een asfalt- of tegelpad.

Schooltuinen

Elk komen er leerlingen van basisschool Het Kompas op het complex van de VTVV om op een eigen klein stukje grond onder begeleiding te tuinieren. De kinderen leren hoe hun voedsel groeit en hoe je de planten moet verzorgen. Op het eind van het seizoen krijgen ze een diploma en wordt er een zoektocht gedaan naar de grootst geteelde aardappel. Een waardevol project, dat kinderen in contact brengt met de oorsprong en waarde van ons voedsel en de kringloop van de natuur.

Wij zoeken vrijwilligers die ons hierbij willen helpen. Uw hulp is welkom op woensdagochtenden in de periode april tot juli. U helpt dan een groepje van ongeveer zes kinderen met het onderhoud van hun tuintjes. Verder is er binnen de commissie School en Tuin nog behoefte aan een vrijwilliger die wil helpen met het algemene onderhoud aan de schooltuinen.   U kunt zich aanmelden via info@steenhuis-fa.nl .