ruilen

Mogelijk heeft u al een tuin bij VTVV maar om wat voor reden ook wilt u een andere tuin op het complex.  U kunt dat melden bij de ledenadministratie via een email naar Ledavtv@outlook.com.
Als er een tuin vrijkomt krijgen leden prioriteit bij de toewijzing daarvan  boven nieuwe leden.  Als niet direct het door u gewenste type tuin beschikbaar is wordt uw naam op de wachtlijst geplaatst voor tuinenruil. De toewijzing van de tuinen geschiedt uiteraard weer op volgorde van inschrijving.