Werkbeurten

Algemeen.
Alle leden verrichten maximaal zes uur per jaar (drie maal twee uur) onderhoudswerkzaamheden  aan ons complex en de schooltuinen. Voor het jaar 2023 is bij wijze van proef het aantal werkbeurten per lid  teruggebracht tot 1 beurt. De werkzaamheden bestaan uit het onkruidvrij houden van paden, patio, borders, parkeerterrein etc.; knippen van hagen; snoeiwerk; afvoeren van bermmaaisel; legen van compostvaten op de seniortuinen; verzorgen van plantenbakken; reinigen van goten, enzovoort. Bij slecht weer verrichten we onderhoud aan het interieur van Het Praethuys, ons verenigingsgebouw.

Rooster werkbeurten 2023:  het rooster met tuinnummer vindt u onderaan deze pagina. Dit rooster wordt tweemaandelijks aangepast. Controleer dus geregeld uw data.

Aan- en afmelden op de dag van de werkbeurt.
Wij vragen alle medewerkers zich om 9.00 uur in het Praethuis te melden bij de coördinator, die de taken verdeelt en de presentielijst aftekent. Dat doet hij/zij ook weer als u zich om 11.30 uur afmeldt.
Mocht de u opgedragen klus te zwaar zijn wegens bepaalde fysieke beperkingen, dan zal de coördinator desgevraagd voor u geschikter werk zoeken.

Bent u verhinderd?
Kunt u op de dag dat u staat vermeld beslist niet, probeer dan te ruilen of voor een vervanger te zorgen. Lukt dat niet, neem dan tijdig, minstens  drie dagen tevoren,  contact op met de coördinator werkbeurten. Vermeld daarin uw naam en tuinummer, de datum van uw werkbeurt en de reden van verhindering. Bij tijdige melding vindt de coördinator vrijwel altijd een oplossing. Als u zich slechts een of twee dagen van tevoren afmeldt, wordt dat beschouwd als afwezigheid (zie hieronder), tenzij er sprake is van onvoorziene dringende omstandigheden. Bedenk hierbij: veel handen maken licht werk, met uw afwezigheid benadeelt u medetuinders.

Was u afwezig zonder (tijdige) melding van verhindering?
Bij afwezigheid zonder tijdig bericht, of bij voortijdig vertrek tijdens de werkbeurt, wordt u € 25,- in rekening gebracht en dient u uw beurt alsnog te op een andere datum te voldoen. Uw lidmaatschap kan worden beëindigd indien daaraan vervolgens niet wordt voldaan.

Vragen, verhinderd, graag een andere datum?
Wilt u contact opnemen over de werkbeurten met de coördinator ervan, stuur dan een e-mail naar de coördinator werkbeurten Kees van den Boer.

Planning Werkbeurten 2023
5-Aug19-Aug26-Aug9-Sep16-Sep30-Sep
coörd: 329coörd: 605coörd: 332coörd: 329coörd: 417coörd: 414
313228323111122325
123328327336407204
422614348603127423
515618404607133516
606102 A609117B402520
117 A201 D212 A212C616602
118 C320 B331501334511-514
505701518A503
21-Okt11-Nov
coörd: 605coörd: 311
115335
126345
305346
414413
617421
702406
213 A