Werkbeurten

Algemeen.

Volgens het huishoudelijk reglement stelt iedere tuinder zich voor maximaal 6 uren per jaar beschikbaar voor activiteiten ten behoeve van de vereniging. Degenen die geen specifieke diensten voor de vereniging verrichten worden ingeroosterd voor werkbeurten op zaterdagochtenden. Dat houdt voornamelijk in dat zij werkzaamheden op het gehele complex verrichten

Vorig jaar is een proef gestart om te kijken of het totale aantal leden beschikbaar voor een werkbeurt zodanig is, dat we kunnen volstaan met voor ieder 1 werkbeurt per jaar, in plaats van zoals voorheen twee of drie. Deze proef willen we in 2024 voortzetten. We starten begin maart.

De werkzaamheden bestaan uit het onkruidvrij houden van paden, patio, borders, parkeerterrein etc.; knippen van hagen; snoeiwerk; afvoeren van bermmaaisel; legen van compostvaten op de seniortuinen; verzorgen van plantenbakken; reinigen van goten, enzovoort. Bij slecht weer verrichten we onderhoud aan het interieur van Het Praethuys, ons verenigingsgebouw.

Rooster werkbeurten 2024:  het rooster met tuinnummer vindt u onderaan deze pagina. Dit rooster wordt tweemaandelijks aangepast. Controleer dus geregeld uw data.

Aan- en afmelden op de dag van de werkbeurt.
Wij vragen alle medewerkers zich om 9.00 uur in het Praethuis te melden bij de coördinator, die de taken verdeelt en de presentielijst aftekent. Dat doet hij/zij ook weer als u zich om 11.30 uur afmeldt.
Mocht de u opgedragen klus te zwaar zijn wegens bepaalde fysieke beperkingen, dan zal de coördinator desgevraagd voor u geschikter werk zoeken.

Bent u verhinderd?
Kunt u op de dag dat u staat vermeld beslist niet, probeer dan te ruilen of voor een vervanger te zorgen. Lukt dat niet, neem dan tijdig, minstens  drie dagen tevoren,  contact op met de coördinator werkbeurten. Vermeld daarin uw naam en tuinummer, de datum van uw werkbeurt en de reden van verhindering. Bij tijdige melding vindt de coördinator vrijwel altijd een oplossing. Als u zich slechts een of twee dagen van tevoren afmeldt, wordt dat beschouwd als afwezigheid (zie hieronder), tenzij er sprake is van onvoorziene dringende omstandigheden. Bedenk hierbij: veel handen maken licht werk, met uw afwezigheid benadeelt u medetuinders.

Was u afwezig zonder (tijdige) melding van verhindering?
Bij afwezigheid zonder tijdig bericht, of bij voortijdig vertrek tijdens de werkbeurt, wordt u € 25,- in rekening gebracht en dient u uw beurt alsnog te op een andere datum te voldoen. Uw lidmaatschap kan worden beëindigd indien daaraan vervolgens niet wordt voldaan.

Vragen, verhinderd, graag een andere datum?
Wilt u contact opnemen over de werkbeurten met de coördinator ervan, stuur dan een e-mail naar de coördinator werkbeurten Kees van den Boer.