schooltuinen

Elk jaar komen er leerlingen van basisschool Het Kompas op het complex van de VTVV om op een eigen klein stukje grond onder begeleiding te tuinieren. De kinderen leren hoe hun voedsel groeit en hoe je de planten moet verzorgen. Op het eind van het seizoen krijgen ze een diploma en wordt er een zoektocht gedaan naar de grootst geteelde aardappel. Een waardevol project, dat kinderen in contact brengt met de oorsprong en waarde van ons voedsel en de kringloop van de natuur.

Wij zoeken vrijwilligers die ons hierbij willen helpen. Uw hulp is welkom op woensdagochtenden in de periode april tot juli. U helpt dan een groepje van ongeveer zes kinderen met het onderhoud van hun tuintjes. Verder is er binnen de commissie School en Tuin nog behoefte aan een vrijwilliger die wil helpen met het algemene onderhoud aan de schooltuinen.   U kunt zich aanmelden via info@steenhuis-fa.nl .