Inschrijven

Lid worden.
Als u bij onze vereniging een tuin wilt huren en daarover vragen hebt kunt u contact opnemen met het bestuurslid belast met de tuinuitgifte. Als u besluit u het lidmaatschap aan te vragen verzendt u na invulling het onderstaande formulier. Aan inschrijving zijn kosten verbonden. Na ontvangst van het formulier en de betaling wordt u op de wachtlijst geplaatst (u kunt desgewenst aangeven vanaf dat moment al de VTV-Nieuwsbrief te willen ontvangen). De toewijzing van de tuinen geschiedt op volgorde van inschrijving. Elk jaar zijn er tuinen die vrijkomen. De wachtlijst is nu – najaar 2023-  vrij lang, u moet denken aan een wachttijd van ongeveer 2 jaar.
Op ons tuinencomplex hebben wij tuinen van verschillende afmetingen.

Reglement, werkbeurten.
Als u een tuin bij ons huurt wordt u lid  van de vereniging en gaat u akkoord met de regels en verplichtingen. Wij verwachten van al onze leden drie keer per jaar vrijwillige inzet bij het onderhoud van ons complex; zie daarvoor de pagina werkbeurten. Daarnaast hebben wij een huishoudelijk reglement waarin van alles geregeld is met betrekking tot uw gebruik van ons complex en uw activiteiten op uw tuin.  Informeer u goed voor u beslist een tuin te huren en onderschat niet de tijd nodig voor onderhoud van een grotere tuin.

Kosten. 
De kosten voor contributie worden jaarlijks vastgesteld in de algemene ledenvergadering en bestaan uit drie onderdelen: de eenmalige entreekosten, het jaarlijkse bedrag voor lidmaatschap en voor de landhuur.
Landhuur: € 0,475  per m2 per jaar.
Contributie van de vereniging: € 95,00.
Entreekosten: € 25,00 en een borg voor de tuin en voor de sleutels van het toegangshek en het verenigingsgebouw.


Via onderstand formulier kunt u binnenkort het lidmaatschap aanvragen.

Aanvraag lidmaatschap