Bestuur en commissies

De functies binnen het bestuur zijn: voorzitter, secretaris, penningmeester en bestuursleden. De termijn waarvoor bestuursleden zijn gekozen is drie jaar.

Sinds maart 2020 bestaat het bestuur uit de volgende leden:

  • Voorzitter: dhr. H. Boetekees;
  • Penningmeester: dhr. M. van der Meij;
  • Secretariaat: vacature (o. a. notulering bestuursvergaderingen, ledenadministratie, archief, aanschrijven leden, opzeggingen);
  • Bestuurslid: dhr. P. Elkhuizen (tuinenuitgifte);
  • Bestuurslid: dhr. K. Luykx (oplevering tuinen, commissie taxatie, commissie tuinkeuringen, beheer Praethuis, evenementen; organisatie werkbeurten).

Het bestuur wordt ondersteund door een Bouwcommissie, een Commissie Tuinkeuringen, voor het algemeen onderhoud door dhr. P.Storck en voor de organisatie van heksluiters, websitebeheer en de Nieuwsbrief door dhr. P. Meijer.

De e-mailadressen van bovengenoemden vindt u in het tabblad Contact.

De vereniging draait op de inzet van vrijwilligers. Wilt u bijdragen aan een goed functioneren van de vereniging, als bestuurslid of anderszins, aarzel dan niet om contact op te nemen met de voorzitter. Wij hebben zeer geregeld behoefte aan helpende handen.