Bestuur en commissies

De functies binnen het bestuur zijn: voorzitter, secretaris, penningmeester en bestuursleden. De termijn waarvoor bestuursleden zijn gekozen is drie jaar.

Sinds maart 2020 bestaat het bestuur uit de volgende leden:

  • Voorzitter: dhr. H. Boetekees;
  • Penningmeester: dhr. M. van der Meij;
  • Secretariaat: mevr. T. Klinkenberg (o. a. notulering bestuursvergaderingen, ledenadministratie, archief, aanschrijven leden, opzeggingen);
  • Bestuurslid: dhr. P. Elkhuizen (tuinenuitgifte);
  • Bestuurslid: dhr. K. Luykx (oplevering tuinen, commissie taxatie, commissie tuinkeuringen, beheer Praethuis, evenementen).

Het bestuur wordt ondersteund door een Bouwcommissie, een Commissie Tuinkeuringen, voor het algemeen onderhoud door dhr. P. Storck en voor de organisatie van werkbeurten, voor het websitebeheer en de nieuwsvoorziening door dhr. P. Meijer.