Bestuur en commissies

De functies binnen het bestuur zijn: voorzitter, secretaris, penningmeester en bestuursleden. De termijn waarvoor bestuursleden zijn gekozen is drie jaar.

Sinds maart 2020 bestaat het bestuur uit de volgende leden:

  • Voorzitter: dhr. H. Boetekees;
  • Penningmeester: dhr. M. van der Meij;
  • Secretariaat: mevr. T. Klinkenberg (o. a. notulering bestuursvergaderingen, ledenadministratie, archief, aanschrijven leden, opzeggingen);
  • Bestuurslid: dhr. P. Elkhuizen (tuinenuitgifte);
  • Bestuurslid: dhr. K. Luykx (oplevering tuinen, commissie taxatie, commissie tuinkeuringen, beheer Praethuis, evenementen).

Het bestuur wordt ondersteund door een Bouwcommissie, een Commissie Tuinkeuringen, voor het algemeen onderhoud door [vacature] en voor de organisatie van werkbeurten, heksluiters, websitebeheer en de Nieuwsbrief door dhr. P. Meijer.