Statuten; Huishoudelijk reglement

 

In het Huishoudelijk reglement vindt u de verenigingsregels voor zaken als:

  • lidmaatschap;
  • samenstelling bestuur;
  • tuininrichting en onderhoud;
  • bouwvoorschriften;
  • tuinkeuring.

Open/download hier het Huishoudelijk Reglement.

In de statuten vindt u alle bepalingen aangaande het functioneren van de vereniging als organisatie: de rechten en plichten van leden, taken van het bestuur, financieel beheer etc.

Open hier de statuten van de vereniging.