Contact

Secretariaat al uw vragen aangaande het bestuur

Nieuwsbrief insturen van nieuws en artikelen naar de nieuwsbrief, voor aan- en afmelden van de brief en problemen met de ontvangst. Ook voor contact met de websitebeheerder.

Penningmeester alle vragen over contributies, betalingen e.d.

Ledenadministratie melden van veranderingen in adres of e-mail e.d.

Tuinuitgiften aanvragen van een tuin, tuinruilen e.d.

Beheer en onderhoud alle onderhoudszaken aan het complex, melden van storingen en schade.

Werkbeurt alle vragen en wensen rond de werkbeurten.

Gebruik Praethuis gebruik van het Praethuis (bijeenkomsten, huur e.d.).

Ons postadres: Tuinderspad 1,  2253CD Voorschoten (zie kaart hieronder).