Contact

Contactformulier

Kies het juiste adres voor uw vragen of verzoeken.

Secretariaat: voor al uw vragen aangaande het bestuur, voor brieven aan de voorzitter of andere bestuursleden. Ook voor wijzigingen van uw postadres, e-mailadres of telefoonnummer.

Nieuwsbrief: voor het insturen van nieuws en artikelen naar de nieuwsbrief, voor aan- en afmelden van de brief en problemen met de ontvangst. Ook voor contact met de websitebeheerder.

Penningmeester: voor alle vragen over contributies, betalingen e.d.

Tuinuitgiften: voor het  aanvragen van een tuin, tuinruilen e.d.

Beheer en onderhoud: voor alle onderhoudszaken aan het complex, melden van storingen en schade.

Werkbeurt: voor alle vragen en wensen rond de werkbeurten. Ook voor vragen van en m.b.t. hekkensluiters.

Gebruik Praethuys: voor vragen en verzoeken aangaande het gebruik van het Praethuys (bijeenkomsten, huur e.d.).

Ons postadres: Tuinderspad 1,  2253CD Voorschoten (zie kaart hieronder).