Nieuws & Agenda

 


Informatiebronnen

Nieuws verspreiden we via deze pagina en de Nieuwsbrief die aan alle leden per e-mail wordt toegezonden.  De Nieuwsbrief geeft actuele informatie maar bevat ook meer inhoudelijke bijdragen. Zowel leden als niet leden kunnen bijdragen zenden naar de redactie via het e-mailadres nieuws@vtvoorschoten.nl. Problemen met de ontvangst van de Nieuwsbrief of wijziging van uw e-mailadres kunt u ook via dit e-mailadres melden.


Agenda 2021

Eerste hakseldatum: 24 juli 2021
Locatie:
parkeerterrein voor het Praethuys.
Hakselen van snoeihout tot 5cm dik (ander afvalhout zelf afvoeren) en alleen enkelvoudige takken, dus geen “vorken”, takken met zijtakken, want daardoor loopt de machine vast.
Alleen aanleveren op deze dag, niet eerder. De  houtsnippers voert u zelf  af.
Bewaar voldoende onderlinge afstand.


De werkbeurten worden per 3 juli 2021 weer gewoon volgens het jaarrooster worden uitgevoerd.