Nieuws & Agenda


Algemene Ledenvergadering 2023.
De Algemene Ledenvergadering (ALV) is gepland op zaterdag 11 maart 2023 om 11 uur.


Nieuwjaarsreceptie 2023.

zaterdag 7 januari 2023, van 15.00 – 17.00 uur in Het Praethuys.
We nodigen u daarvoor van harte uit.


Hakselen 26 november 2022.

Op 26 november wordt weer gehakseld. De machine staat tegenover het Praethuis. U kunt tussen 9 en 11 uur takken aanleveren van max. 2,5 cm dik en zonder vorken.

Volgende hakseldatum: vermoedelijk februari 2023.


Presentatie wijn maken. (uitgesteld tot najaar 2022)

Dick van Straalen, VTVV-tuinder en eigenaar van de wijngaard op ons complex, introduceert u in de wereld van het wijn maken.
De middag start om 14.00 uur, in het Praethuys gehouden;  tevens proeverij van vijf Voorschotense wijnen uit de eigen wijngaard.
Kosten voor VTVV-leden € 5,-, voor niet-leden € 7,50.
Ga voor meer informatie en inschrijving (noodzakelijk) naar de pagina workshops