Werkbeurten

Werkbeurten algemeen onderhoud.

Algemeen:  alle leden verrichten maximaal zes uur per jaar (drie maal twee uur) onderhoudswerkzaamheden  aan ons complex en de schooltuinen. De werkzaamheden bestaan uit het onkruidvrij houden van paden, patio, borders, parkeerterrein etc.; knippen van hagen; snoeiwerk; afvoeren van bermmaaisel; legen van compostvaten op de seniortuinen; verzorgen van plantenbakken; reinigen van goten enzovoort. Bij slecht weer verrichten we onderhoud aan het interieur van Het Praethuys, ons verenigingsgebouw.

Procedure werkbeurten i.v.m. corona-maatregelen m.i.v. 1 juli  2020.
We werken weer volgens de data van het oorspronkelijke rooster.
 U gebruikt eigen gereedschap.
Verder gelden de gebruikelijke regels, die u hieronder vindt. En houdt u zich vooral ook aan de RIVM-adviezen: “ Heb je neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts?  Blijf thuis, ziek uit en zorg dat je anderen niet besmet. Houd dus afstand tot andere mensen.”

Rooster
U vindt in het rooster werkbeurten 2020 achter uw tuinnummer de data van uw 3 werkbeurten  in 2020. Let op: wijzigingen t.g.v. individuele afspraken zullen hierin niet worden verwerkt. De werktijden zijn zaterdagochtend van 9.30 tot 11.30 uur.  Op enkele dagen zijn twee onderhoudsteams ingeroosterd: een voor schooltuinonderhoud en een voor algemeen onderhoud. Vermeldt in dat geval op die dag aan de coördinator voor welk team u komt, dat voorkomt verwarring.

Aan- en afmelden op de dag van de werkbeurt.
Wij vragen alle medewerkers zich om 9.00 uur in het Praethuis te melden bij de coördinator, die de taken verdeelt en de presentielijst aftekent. Dat doet hij/zij ook weer als u zich om 11.30 uur afmeldt.
Mocht de u opgedragen klus te zwaar zijn wegens bepaalde fysieke beperkingen, dan zal de coördinator desgevraagd voor u geschikter werk zoeken.

Bent u verhinderd?
Kunt u op de dag dat u staat vermeld beslist niet, probeer dan te ruilen of voor een vervanger te zorgen. Lukt dat niet, neem dan tijdig, minstens  drie dagen tevoren,  contact op met de coördinator werkbeurten via werkbeurt@vtvoorschoten.nl. Vermeld daarin uw naam en tuinummer, de datum van uw werkbeurt en de reden van verhindering. Bij tijdige melding vindt de coördinator vrijwel altijd een oplossing. Als u zich slechts een of twee dagen van tevoren afmeldt, wordt dat beschouwd als afwezigheid (zie hieronder), tenzij er sprake is van onvoorziene dringende omstandigheden. Bedenk hierbij: veel handen maken licht werk, met uw afwezigheid benadeelt u medetuinders.

Was u afwezig zonder (tijdige) melding van verhindering?
Bij afwezigheid zonder tijdig bericht, of bij voortijdig vertrek tijdens de werkbeurt, wordt u €25,- in rekening gebracht en dient u uw beurt alsnog te op een andere datum te voldoen. Uw lidmaatschap kan worden beëindigd indien daaraan vervolgens niet wordt voldaan.

Vragen, verhinderd, graag een andere datum?
Wilt u contact opnemen over de werkbeurten met de coördinator ervan, stuur dan een e-mail naar werkbeurt@vtvoorschoten.nl (wie niet over e-mail beschikt kan een briefje op tuin 224 bezorgen).