Leden

Werkbeurten

Werkbeurten algemeen onderhoud.
Alle leden verrichten maximaal zes uur per jaar (drie maal twee uur) onderhoudswerkzaamheden  aan ons complex en de schooltuinen. De werkzaamheden bestaan uit het onkruidvrij houden van paden, patio, borders, parkeerterrein etc.; het knippen van hagen, snoeiwerk, het afvoeren van bermmaaisel, legen van compostvaten op de seniortuinen, verzorgen van plantenbakken, reinigen van goten, enzovoort. Bij slecht weer verrichten we onderhoud aan het interieur van Het Praethuys, ons verenigingsgebouw.

Rooster
Open hier het rooster 2022.
De werktijden zijn zaterdagochtend van 9.30 tot 11.30 uur.

Aan- en afmelden voor en na de werkbeurt.
Wij vragen alle medewerkers zich in het  Praethuis om 9.00 uur te melden bij de coördinator die de taken verdeelt en de presentielijst aftekent. Dat doet hij/zij ook weer als u zich om 11.30 afmeldt.

Bent u verhinderd?
Kunt u op de dag dat u staat vermeld beslist niet, dan moet u zelf ruilen of voor een vervanger zorgen! U kunt een van de tuinders naast of vlakbij uw tuin daarvoor benaderen. Lukt dat niet, neem dan tijdig, minimaal drie dagen tevoren,  contact op met de coördinator werkbeurten via werkbeurtvtvv@gmail.  Als u zich slechts een of twee dagen van tevoren afmeldt wordt dat beschouwd als afwezigheid (zie hieronder), tenzij er sprake is van onvoorziene dringende omstandigheden.

U was  afwezig zonder (tijdige) melding van verhindering?
Bij afwezigheid zonder tijdig bericht of  bij voortijdig vertrek wordt u €25 in rekening gebracht en dient u uw beurt alsnog te voldoen.  Uw lidmaatschap kan worden beëindigd indien daaraan vervolgens niet wordt voldaan.

Contact.
Wilt u contact opnemen over de werkbeurten met de coördinator werkbeurten, stuur dan een email naar  werkbeurtvtvv@gmail (wie niet over email beschikt kan een briefje op tuin 224 bezorgen).