Contact

Ons postadres: Tuinderspad 1,  2253CD Voorschoten (zie kaart hieronder).

Onze e-mailadressen:

voorzitter@vtvoorschoten.nl voor al uw vragen aangaande het bestuur; bij voorkeur richt u die eerst tot het secretariaat.

secretariaat@vtvoorschoten.nl  voor alle secretariaats-aangelegenheden.

nieuws@vtvoorschoten.nl   voor het sturen van nieuws en artikelen naar de Nieuwsbrief en voor aan- en afmelden van de brief en  problemen met de ontvangst Ook voor conctact met de websitebeheerder.

penningmeester@vtvoorschoten.nl  voor alle vragen over contributies, betalingen e.d.

ledenadministratie@vtvoorschoten.nl voor het melden van veranderingen in adres of e-mail e.d.

tuinuitgiften@vtvoorschoten.nl voor het aanvragen van een tuin, tuinruilen e.d.

beheeronderhoud@vtvoorschoten.nl voor alle onderhoudszaken aan het complex, melden van storingen en schade.

werkbeurt@vtvoorschoten.nl voor alle vragen en wensen rond de werkbeurten.

gebruikpraethuis@vtvoorschoten.nl voor gebruik van het Praethuis (bijeenkomsten, huur e.d.).