bestuur en commissies

Het bestuur.

De functies binnen het bestuur zijn: voorzitter, secretaris, penningmeester en bestuursleden. Van de bestuursleden is er één tweede voorzitter en één tweede secretaris. De termijn waarvoor bestuursleden zijn gekozen is drie jaar.

M.i.v. maart 2020 bestaat het bestuur uit de volgende leden:

– Voorzitter: dhr. H.Boetekees
–  Penningmeester: dhr. M.van der Meij
– Secretariaat: mevr. T.Klinkenberg (o. a. notulering bestuursvergaderingen, ledenadministratie, archief, aanschrijven leden, opzeggingen)
– Bestuurslid: dhr. P. Elkhuizen (tuinenuitgifte)
– Bestuurslid: dhr. K. Luykx (oplevering tuinen, commissie taxatie, commissie tuinkeuringen, beheer Praethuis, evenementen)

Het bestuur wordt ondersteund door een Bouwcommissie, een Commissie Tuinkeuringen en, voor het algemeen onderhoud en de werkbeurten, door dhr. P. Storck en dhr. P. Meijer.