Nieuws & Agenda


Informatiebronnen

Nieuws verspreiden we via deze pagina en de Nieuwsbrief die aan alle leden per e-mail wordt toegezonden.  De Nieuwsbrief geeft actuele informatie maar bevat ook meer inhoudelijke bijdragen. Zowel leden als niet leden kunnen bijdragen zenden naar de redactie via het e-mailadres nieuws@vtvoorschoten.nl. Problemen met de ontvangst van de Nieuwsbrief of wijziging van uw e-mailadres kunt u ook via dit e-mailadres melden.


Agenda 2020

28 november 2020 (datum nog onzeker i.v.m. pandemie): hakselen op complex 1, 09:00-12:00 uur. Hakselen van snoeihout tot 5cm dik (ander afvalhout zelf afvoeren). Alleen aanleveren op deze dag, niet eerder. De  houtsnippers voert u zelf  af.

31 oktober 2020 Op 31 oktober wordt van 09:30 tot 11:30 uur weer gehakseld tegenover het Praethuys. U kunt het materiaal alleen op deze dag aanleveren, niet eerder.

In verband met de epidemie zijn de hierna genoemde afspraken dwingend; als u zich niet aan de regels houdt, wordt u niet geholpen.
· Houd anderhalve meter afstand.
· Voorkom dat de rij te lang wordt: maximaal vijf wachtenden.
· Gebruik een mondkapje.
-Lever de taken met de dikke kant naar voren aan. Zo verloopt het hakselen sneller en kan voldoende afstand bewaard worden.

Er mogen geen takken dikker dan 10 cm aangeleverd worden, geen stronken en ook dient het materiaal (op het oog) zandvrij te zijn. Of het goed te hakselen is wordt beoordeeld door degenen die hakselen. Materiaal kan dus geweigerd kan worden. U zorgt dan zelf voor een andere manier van afvoeren.
Bedenk hierbij: dit alles niet om het u moeilijk te maken maar om u van dienst te kunnen zijn in deze Coronatijden.

31 oktober 2020 Extra Algemene Ledenvergadering
De vereniging houdt een exta ledenvergadering op 31 oktober in het Praethuis om 14:00 uur, exclusief over het financiële reilen en zeilen. De agenda is beperkt, maar ook het aantal zitplaatsen: max. 20.
Extra plaatsen zijn er indien nodig onder de overkapping naast het Praethuys. We adviseren iedereen een mondkapje te dragen bij binnenkomst, tot het moment dat u op veilige onderlinge afstand heeft plaatsgenomen. Bij de ingang is een beperkt aantal mondkapjes verkrijgbaar.
Agenda:
1. Opening en mededelingen.
2 Financieel verslag 2019:
a) verslag kascommissie
b) decharge bestuur
c) verkiezing nieuwe leden kascommissie.
3. Vaststellen contributie en landhuur 2020.
4. Rondvraag.

26 september  (datum nog onzeker i.v.m. pandemie):  hakselen op complex 1, 09:00-12:00 uur. Hakselen van snoeihout tot 5cm dik (ander afvalhout zelf afvoeren). Alleen aanleveren op deze dag, niet eerder. De  houtsnippers voert u zelf  af.

28 augustus: Barbecue voor leden: vindt dit jaar niet plaats i.v.m. de pandemie.

15 augustus: De Open Dag vindt dit jaar niet plaats i.v.m. de pandemie.

Eerste twee weken van juni: tuinkeuringen.

30 mei: hakselen op complex 2, 09:00-12:00 uur. Hakselen van snoeihout tot 5cm dik (ander afvalhout zelf afvoeren). Alleen aanleveren op deze dag, niet eerder. De  houtsnippers voert u zelf  af.

Zaterdag 23 mei en zaterdag 30 mei organiseert onze medetuinder Corrie Middelburg weer een ruilbeurs van planten en zaden. Van 10.00 tot 12.00 uur kan er geruild worden. Locatie: tegenover het Praethuys op de parkeerstrook daar; die is dus niet toegankelijk voor auto’s in de ochtend.
Vanwege de Coronaperikelen zal dat anders gaan dan voorgaande jaren. De planten worden buiten op tafels gezet, het is de bedoeling dat u iets inbrengt als u iets wilt meenemen. Net zoals in de winkel geldt: één persoon tegelijk bij de tafels en de rest graag wachten op 1.5 meter afstand.
Ook hier kan het bestuur besluiten om in te grijpen als niet aan de 1.5 meter norm wordt voldaan.