Inschrijven

Lid worden.
Als u bij onze vereniging een tuin wilt huren kunt u contact opnemen met Dhr. P.P. Elkhuizen via het e-mail adres tuinuitgiften@vtvoorschoten.nl  en desgewenst een formulier voor inschrijving op de wachtlijst aanvragen. Aan inschrijving zijn kosten verbonden. Vervolgens wordt u op de wachtlijst geplaatst. De toewijzing van de tuinen geschiedt op volgorde van inschrijving. Elk jaar zijn er tuinen die vrijkomen! Op ons tuinencomplex hebben wij tuinen van verschillende afmetingen.

Reglement, werkbeurten.
Als u een tuin bij ons huurt wordt u lid  van de vereniging en gaat u akkoord met de regels en verplichtingen. Wij verwachten van al onze leden drie keer per jaar vrijwillige inzet op ons complex; zie daarvoor de pagina werkbeurten. Daarnaast hebben wij een huishoudelijk reglement waarin van alles geregeld is met betrekking tot uw gebruik van ons complex en uw activiteiten op uw tuin.  Informeer u goed voor u beslist een tuin te huren.

Kosten. 
De kosten van het huren van een tuin zijn € 0,50  per m2 per jaar. De prijs is dus afhankelijk van de grootte van uw tuin. De contributie van de vereniging bedraagt € 95. Daarnaast betaalt u entreekosten ( € 25,-) en een borg voor de tuin en voor de sleutels van het toegangshek en  verenigingsgebouw.